ฟาร์มลุงเครา


ที่อยู่

4/1 ม.4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวศศิธร จุ้ยนาม โทร 0894978448

จุดเด่น

HAPPINESS FROM FAMILY SHARING TO THE SOCIETY

ประวัติความเป็นมา

เดิมทำสวนผัก แต่เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด ไม่มีผู้รับซื้อ จึงปรับเปลี่ยนพืชและพื้นที่เป็นสวนมะนาวและกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้มีกิจกรรมครบวงจร

กิจกรรม

เก็บผลผลิตจากสวน
กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน
การทำน้ำหมักชีวภาพ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม