สวนยางกลางนา คาเฟ่


ที่อยู่

ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ผู้ประสานแหล่ง

คุณนก โทร 082-5599622

จุดเด่น

สวนยางกลางนา ท่ามกลางธรรมชาติ นาข้าว พันธุ์ข้าวปลูกของดีจังหวัดชัยนาทมาพร้อมกับคาเฟ่/อาหาร ของดี ของดังในชัยนาท ที่จะมาจำหน่าย ณ ที่แห่งนี้

ประวัติความเป็นมา

สวนยางกลางนา ในนามของมิราเคิลออฟไลฟ์ MOL เป็นที่อบรม ให้กับ ชาวบ้านเพื่อให้ความรู้ และเกษตรกร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ชาวบ้าน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท เพื่อขายสินค้าชาวบ้าน สินค้าเกษตรกร มาขายเพื่อให้ได้ประโยชน์ในยามนี้ เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่ง ที่จะดึงคนให้มาเที่ยวชัยนาทกัน เพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนของเรา ในตอนนี้ ที่มี โควิด 19

กิจกรรม

คาเฟ่กลางทุ่ง