ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง


ที่อยู่

ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางริญญาภัทร์ องอาจอุดมรัตน์ โทร 0813027994

จุดเด่น

สะพานไม้ทอดยาวกลางทุ่งนา และพายเรือชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน

ประวัติความเป็นมา

คุณธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ ผู้ก่อตั้ง “ทุ่งนามอญ” เล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจาก ในอดีตพื้นที่แถวนี้ถูกรุกล้ำด้วยการสร้างโรงงาน ทำให้ชาวบ้านต้องขายที่นา ประสบปัญหาตกงาน ไม่มีรายได้ จึงก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เล็กๆ สอนอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปะการทำพวงมะโหตร ธงตะขาบ และการทำสไบมอญ ให้กับผู้สนใจจึงเกิดขึ้น แต่ก็ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ค้าขายไม่ดีเท่าที่ควร เพราะขาดเอกลักษณ์ของสินค้าประจวบกับได้รับโอกาสไปดูงาน จากความช่วยเหลือของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ของคุณสุชล สุขเกษม ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทำเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว จึงเกิดความคิดนำโครงการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสวนบ้านตัวเอง 6 ไร่ จนเกิดเป็นสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ขึ้นมา สำหรับกิจกรรมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนทุ่งนามอญ จะพบกับบรรยากาศบนแปลงนาท่ามกลางธรรมชาติ ในสะพานไม้อันมีความยาว 150 เมตร ได้ลอง ปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว ดูวิธีเลี้ยงสัตว์อันผสมผสานการปลูกบัว บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ เกษตรแบบผสมผสานนี้ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมประยุกต์กิจกรรมทางด้านเกษตรทั้งพืชผักสวนครัว ผลไม้ และสัตว์ ให้มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เกิดการผสมกลมกลืนเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีบริการชุดชาวมอญหลายแบบให้นักท่องเที่ยวไว้เช่าใส่ถ่ายภาพสวยๆ ในราคาแสนถูกเพียงชุดละ 50 บาทเท่านั้น ทำให้ทุ่งนามอญกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว สุดฮิตของคนชอบกลิ่นท้องทุ่ง และการทำเกษตรแบบพอเพียง โดยเปิดสวนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

กิจกรรม

1) กิจกรรมเกษตรแบบผสมผสาน 2) ฐานเรียนรู้การทำนา 3) กิจกรรมการเรียนรู้งานฝีมือ/ศิลปะ ได้แก่ การทำพวงมะโหตร ธงตะขาบ และการทำสไบมอญ 4) การแปรรูปอาหารและขนมในท้องถิ่น ได้แก่ การทำกาละแม ข้าวแช่ชาวมอญ 5) กิจกรรมพายเรือชมสวนเกษตรไม้ผล 6) เช่าจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชน 7) เดินเล่น และถ่ายภาพสะพานไม้กลางทุ่งนา