วิสาหกิจชุมชนผลไม้ ผัก พืชสมุนไพรแปรรูป และการท่องเที่ยวบ้านนาโหนด


ที่อยู่

ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นายพรชัย สุขกาญจน์ โทร 086 415 8979

จุดเด่น

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สร้างรายได้ให้ชุมชน

ประวัติความเป็นมา

เป็นการรวมกลุ่มคนที่ในบ้านนาโหนด ทำกิจกรรมร่วมกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเล็กเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้น และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมย่อยในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้ ผัก พืชสมุนไพรแปรรูป และการท่องเที่ยวบ้านนาโหนด

กิจกรรม

ร้านอาหาร พายเรือ ล่องแพ แคมปิ้ง