วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด-บ้านเปียน


ที่อยู่

25/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

เสาวณิต ศรีนุ่น โทร 0627429463

จุดเด่น

1.โรงคั่วกาแฟ 2.สวนกาแฟ 3.น้ำตกเวฬุวัน 4.โรงน้ำชาจ่าหวิน มีการจำหน่ายอาหารเช้า เช่น กาแฟสดโรบัสต้าสะบ้าย้อย ติ่มซำ ข้าวต้ม และเครื่องดื่มมากมาย 5.ผ้ามัดย้อมจากกาแฟ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่และทีมคนรักบ้านเกิดที่เป็นประชากรในพื้นที่กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดหลังจากได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพข้างนอกบ้านเกิด โดยมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อยมาร่วมและเป็นแนวทางให้ โดยการให้โจทย์ในหัวข้อเรื่องว่า "ย้อนรอยโรบัสต้าสะบ้าย้อย" เพราะสะบ้าย้อยเป็นแหล่งกำเนิดกาแฟโรบัสต้า โดยมีหน่วยงานราชการให้ความสำคัญ และเห็นความตั้งใจของกลุ่มเลยผลักดันให้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด-บ้านเปียน ขึ้น ทางกลุ่มได้มีการประชุมสมาชิก เพื่อร่วมกันวางแผนเพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

กิจกรรม

1.โรงคั่วกาแฟ ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย มีการสาธิตและบรรยายขั้นตอนการแปรรูปกาแฟ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาขั้นตอนการผลิตได้อย่างเข้าใจง่ายและยังมีการชิมกาแฟโรบัสต้าที่ทางกลุ่มเป็นผู้ผลิต 2.สวนกาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมแปลงกาแฟ และสามารถเก็บเม็ดกาแฟได้ด้วยตนเอง 3.น้ำตกเวฬุวัน เป็นน้ำตกทางธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อน และเล่นน้ำ เพื่อเป็นการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี