วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว


ที่อยู่

เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววิภาพร ชันยาสูบ โทร 0966755345

จุดเด่น

บริการที่พักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมถึงอาหารถิ่นที่มาแล้วต้องห้ามพลาด

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนลาวเวียงบ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปลูกพืชผักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปอาหาร บริการที่พักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมถึงอาหารถิ่นที่มาแล้วต้องห้ามพลาด จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

กิจกรรม

กิจกรรมการดำนา กิจกรรมฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานไม้กวาดทางมะพร้าว, ฐานกล้วยฉาบและถั่วทอด, ฐานงาดำตัด, ฐานพรมเช็ดเท้าและผ้าเช็ดหน้า, ฐานไส้อั่วสมุนไพร และฐานไข่เค็มสมุนไพรและแหนมเห็ด ทำบุญตักบาตรวิถีชาวลาวเวียง การแต่งกายชุดลาวเวียง