หนองหินมัลเบอร์รี่เฮาส์


ที่อยู่

94 ม.4 บ.หนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานแหล่ง

นายเกษมสันต์ หางลาสิงห์ โทร 063-7167310

จุดเด่น

ท่องเที่ยวชุมชนแบบคนรุ่นใหม่ ด้วยเกษตรกรสวนสวย วัฒนธรรมอีสานและอาหารพื้นถิ่น มัลเบอร์รี่ไซรัป วาฟเฟิลมัลเบอร์รี่ สบู่นมแพะ100% สบู่นมแพะแท้มัลเบอร์รี่ ผ้าทอมือ ข้าวอินทรีย์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหม่อนหนองหินมัลเบอร์รี่เฮาส์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 94 ม.4 บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 11 คน จากหลากหลายกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มฯทำหน้าที่จัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสาน ในชุมชนบ้านหนองหิน นวัติวิถี จ.มหาสารคาม ให้บริการท่องเที่ยวชุมชนแบบHomestay การท่องเที่ยวแบบDay Trip รับจัดประชุมพร้อมพาเที่ยวชุมชน และทัศนศึกษา โดยกลุ่มฯมีความโดดเด่นด้านอาหารพื้นถิ่นและขนมจากมัลเบอร์รี่ เช่น ไซรัปมัลเบอร์รี่ วาฟเฟิลมัลเบอร์รี่ ขนมโคมัลเบอร์รี่ และออกแบบชุดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มฯมองเห็นโอกาสในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลาย จากนักท่องเที่ยวและได้หยิบยกการท่องเที่ยวชุมชนแบบคนรุ่นใหม่มาเป็นจุดเด่นและแตกต่างจากชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีทั่วไป โดยยังใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่เดิม คือ สวนมัลเบอร์รี่ และกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

กิจกรรม

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงแพะ ทำอาหาร ชมสวนองุ่น ชมอ่างเก็บน้ำโคกก่อ ชมสวนผักอินทรีย์ ไหว้พระ