วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวตำบลเขาแดงภาคประชาชน


ที่อยู่

5/29 ม.7 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นายชูเกียรติ บุญนำ โทร 089-2981479

จุดเด่น

การท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ และเป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ถ้ำเจดีย์ทราย (ถ้าผีกองทราย) บ่อน้ำร้อน วัดถ้าตลอด ถ้าคอก ถ้ำเขาม่วง

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากคนในชุมชนเห็นว่าในตำบลเขาแดงนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ จึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมา ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กิจกรรม

บริการนำเที่ยวไปจุดต่างๆ ได้แก่ ถ้ำเจดีย์ทราย (ถ้าผีกองทราย) บ่อน้ำร้อน วัดถ้าตลอด ถ้าคอก ถ้ำเขาม่วง