กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา (สวนลัดดาวัลย์)


ที่อยู่

หมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวลัดาวัลย์ คำสม โทร 0814214398

จุดเด่น

ล่องเรือชมสวน
วิถีชุมชนใกล้เคียง
สอนนักท่องเที่ยวประกอบอาหารรับประทานเอง
สาธิตการทำยาหม่อง ชมสวนหน้าวัว

ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก เป็นสวนหน้าวัวตัดดอกส่งขายตลาด และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางท่องเที่ยว ไม้ดอกไม้ประดับอำเภอบางกรวย จึงเริ่มมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าเยี่ยมชมสวน ปัจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สอนทำอาหาร เยี่ยมสมสวน การเลี้ยงผึ้งชันโรง การทำยาหม่องน้ำผึ้งชันโรง และมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

กิจกรรม

การเลี้ยงผึ้งชันโรง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ยาหม่อง น้ำมันเขียว)
เยี่ยมชมหน้าวัวตัดดอก