วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ


ที่อยู่

20 หมู่ 2 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพรพรรณ เกษตรสุนทร โทร 0899764165

จุดเด่น

เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ การตีหม้อ

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่มีภูมิปัญญาที่สืบสานต่อมาตั้งเเต่บรรพบุรุษ คือ การทำเครื่องปั้นดินเผา โดยในอดีตบริเวณสทิงหม้อมีชาวจีนโพ้นทะเลนำองค์ความรู้ในการทำเครื่องปั้นดินเผามาจากประเทศจีนหลังจากนั้นจึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชาวบ้านในพื้นที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาโดยการลงมือทำเองซึ่งเป็นที่สนใจเเก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นยังได้ความสนุกสนานอีกด้วย

กิจกรรม

- การทำครื่องปั้นดินเผา การตีหม้อ - การศึกษาเเหล่งเรียนรู้ โบราณสถานในชุมชน