วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม


ที่อยู่

2/1 หมู่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายทวี จันทร์ลา โทร 08-9502-3852

จุดเด่น

ท่องเที่ยวขึ้นน้ำตกโกรดอีดก ในช่วงระหว่าง ส.ค. ถึง ธ.ค. ของทุกปี โดยทีมมัคคุเทศก์ในชุมชน น้ำตกโกรกอีดก ถือเป็นน้ำตก 1 ใน 10 ที่สูงสุดในภาคกลาง มีน้ำตลอดทั้งปีแต่จะสวยมากในช่วงฤดูฝน ระยะเดินทางไปกลับ 8 กิโลเมตร กิจกรรมการปลูกทุเรียน และผลไม้อื่นๆ งานบุฟเฟต์ทุเรียนภูเขาชะอม ในช่วง พ.ค. ถึงเดือน มิ.ย. นของทุกปี และมีบริการลานกางเต้นท์

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ 5 บ้านบึงไม้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้คนในชุมชนรักและหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตำบล โดยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอม มีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ ผลไม้ตามฤดูกาล ผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งและความสามัคคี เกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำการเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่ปรับปรุงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น น้ำตกโกรกอีดก เป็นต้น พร้อมทั้งยังมีผู้ประกอบการกิจกรรมลานการเต้นท์กว่า 100 แห่งในตำบลชะอม ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมน้ำตกโกรกอีดก และมีผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กระท้อน เป็นต้น ชม ชิม ช้อป ผลไม้สดๆจากสวนหรือเข้าเก็บผลไม้สดๆในสวนที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ในตำบลชะอม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดป่าสว่างบุญ เป็นต้น เป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่ได้รับทั้งความสุข บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนได้ทั้งครอบครัว

กิจกรรม

กิจกรรมบริการท่องเที่ยวขึ้นน้ำตกโกรกอีดก ที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่รอฤดูกาลน้ำมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีมัคคุเทศก์ที่ดูแลตลอดทริปการเดินทาง และอีกกิจกรรมการจัดงานบุฟเฟต์ทุเรียนภูเขาชะอม ที่ปลูกในตำบลชะอม เนื่องจากพื้นที่ปลูกทุเรียนบนพื้นที่เขิงเขา ทำให้น้ำไม่ขังทุเรียน จึงมีเนื้อแห้ง และมีชั้นดินที่แทรกด้วยหิน ทำให้มีช่องระบายอากาศที่ดี ต้นทุเรียนจึงเติบโตอย่างสมบูรณ์ รสชาติจึงมีความอร่อย หวานมัน อร่อยหอมละมุน กลิ่นไม่ฉุน เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของทุเรียนภูเขาชะอม และมีการเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บบรรยากาศภายในสวน พร้อมทั้งมีจุดจำหน่ายของฝากทั้งผลไม้และของฝากที่ระลึกของตำบลชะอมอีกด้วย