วิสาหกิจชุมชนฟาร์มทะเล ม.๒ บ้านท่าเสา


ที่อยู่

102 หมู่ที่ 2 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุวิรัตน์ บุญรัตน์ โทร 0836546232

จุดเด่น

แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเเละวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มทะเล ม.๒ บ้านท่าเสา เป็นเเหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันก่อตั้งเมื่อ ๑๐ ปีก่อน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ชาวบ้านในฐานะผู้ล่าก็กลับกลายมาเป็นผู้อนุรักษ์เเละใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ปัจจุบันชุมชนฟาร์มทะเล ม.๒ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร ได้มีกิจกรรมที่สร้างความสมบูรณ์ให้ทะเลสาบ อาทิเช่น การสร้างบ้านปลา การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง การเพาะเลี้ยงปลาขี้ตัง ปลากระพง ปลากระบอก รวมถึงไฮไลท์ของการเพาะเลี้ยง คือ มีการเพาะเลี้ยงปลาทับทิมน้ำเค็ม (ความเค็ม ๓๕ PPM ) ทำให้ได้เนื้อปลาที่อร่อย เเน่น เเละไม่มีกลิ่นสาบ รวมถึงทรัพยาการที่ทรงคุณค่าในลุ่มน้ำเลสาบสงขลา ผู้นำชุมชนเเละชาวบ้านในพื้นที่เล็งเห็นว่าพื้นที่ชุมชน ม.๒ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมง ๑๐๐ % ซึ่งก่อนเริ่มมีการก่อตั้งโครงการอนุรักษ์ชาวบ้านในชุมชนล้วนเป็นนักล่าที่กอบโกยจากเลสาบ เเต่หลังจากมีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเเละประโยชน์จากการอนุรักษ์ทะเลสาบ ซึ่งสามารถส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ เช่น การจัดกิจกรรมพานักท่องเที่ยวล่องเรือชมทะเลสาปสงขลาเเละกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย หากใครอยากสัมผัสชีวิตวิถีเลสาบต้องมาที่นี่ "ชุมชนฟาร์มทะเล ม.๒ บ้านท่าเสา"

กิจกรรม

ปลูกป่าชายเลน ล่องเรือชมเลสาบ สร้างบ้านให้ปลา ชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล