กระท่อมเห็ด ฟาร์ม @ ไทรน้อย


ที่อยู่

25/17 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

คุณนัยนา โทร 081 903 1331

จุดเด่น

เป็นแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์เห็ดที่เหมาะกับประเทศไทย มีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ โดยลูกค้าสามารถนำก้อนเห็ดไปเพาะได้เอง จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อสอนการเพาะเห็ดให้ถูกต้อง อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ลูกค้า โดยสามารถนำตะกร้ามาเก็บเห็ดได้ภายในโรงเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดแต่ละชนิด และนำตะกร้าตกแต่ง DIY เพื่อนำกลับบ้านไปฝากเป็นของขวัญของฝากได้อีกด้วย ภายในฟาร์มยังมีร้านอาหารเมนูเห็ด เพื่อเปิดมิติใหม่ในการทานเห็ดแบบไม่จำเจ เพราะเราเลือกสายพันธุ์เห็ดแต่ละชนิดมาทำอาหารได้อย่างลงตตัว และแสนอร่อย ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งยังมีสินค้าแปรรูปจากเห็ดจำหน่าย อาทิ น้ำเอนไซม์เห็ด น้ำพริกเห็ด แหนมเห็น เฟรนฟรายเห็ด ฯลฯ ไว้จำหน่ายให้ลูกค้าอีกด้วย

ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นจากมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการหาอาชีพเสริมรองรับในชีวิตหากเกิด Crisis ด้านการทำงาน จึงมองหาอาชีพเกษตรที่ลงทุนน้อยและเหมาะกับผู้หญิง แต่ต้องที่มีความยั่งยืนและต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งการทำฟาร์มเห็ด สามารถตอบโจทย์ได้ จึงได้เริ่มต้นจากการเช่าที่ดิน 300 ตรว. เพื่อเริ่มต้นทำ โดยทำอาชีพเสริมเพาะเห็ดควบคู่กับการทำงานประจำมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งมาถึงจุดที่มั่นใจว่าอาชีพนี้มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จริงบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงวางแผนซื้อที่ดินเป็นของตนเองก่อนตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อออกมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว บนพื้นที่ 2 ไร่ โดยมุ่งหวังว่าพื้นที่ตรงนี้จะนำพาประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจเรื่องการทำอาชีพเพาะเห็ดได้ และร่วมพัฒนาวงการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรเพาะเห็ดให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

มีการเปิดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจศึกษาเรื่องเห็ดตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวเก็บเห็ดเพื่อให้การเกษตรเข้าถึงคนหลากหลายช่วงวัย และสามารถเรียนรู้ว่าเห็ดสามารถทำอาหารอะไรได้บ้าง โดยมีคาเฟ่เมนูเห็ดไว้บริการ ต้อนรับผู้สนใจโดยมุ่งเน้นให้สถานที่สะอาด สวยงาม น่าเข้ามาเรียนรู้ และการเกษตรต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรุ่นต่อๆไป