วิสาหกิจชุมชนผลไม้ ผัก พืชสมุนไพรแปรรูป และการท่องเที่ยวบ้านนาโหนด


ที่อยู่

บ้านเลขที่ 56/3 หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

พรชัย สุขกาญจน์ โทร 0864158979

จุดเด่น

กินลม ชมงู ดูผีพราย

ประวัติความเป็นมา

การรวมกลุ่มกันของชาวชุมชนบ้านนาโหนด นำพืชในชุมชนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ต่อยอด สืบสาน ผนวกวิถีชุมชนใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติคลองท่าดี น้ำดีตลอดปี

กิจกรรม

ร้านอาหาร พายเรือคายัค SUP Board