วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้


ที่อยู่

เลขที่ 92/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นายพิชัย ทรัพยาสาร โทร 0908926259

จุดเด่น

คาเฟ่กลางทุ่งนา

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มชาวบ้านบ้านป่าไหม้ รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านป่าไหม้ เพื่อทำกิจกรรมทำนา แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปลาเปรี้ยว ไข่เค็ม เป็นต้น

กิจกรรม

คาเฟ่กลางทุ่งนา ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมฐานเรียนรู้การทำเกษตร