วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดา


ที่อยู่

199 หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานแหล่ง

นายภัทรพล นนทสกุลวงศ์ โทร 0807456655

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และได้คัดเลือกศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดา เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีครบทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เช่นแพรวา บ้านโพน เพื่อสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรม

การพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ เรียนรู็วิถีชิวิตชาวอีสาน