วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต


ที่อยู่

5 หมู่ 2 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายอนุชา สังขปรีชา โทร 0957254823

จุดเด่น

เรือนไทยเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี

ประวัติความเป็นมา

บ้านเรือนไทยอายุกว่า 150 ปี ของต้นตระกูลสังคปรีชา ที่อยู่คู่สายน้ำคลองนครเนื่องเขต ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวผู้หลงใหลวิถีชีวิตไทยริมสายน้ำ ได้มาสัมผัส

กิจกรรม

พายเรือชมวิถีชีวิตริมคลองนครเนื่องเขต และแปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่