แหล่งท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านท่าอิฐ


ที่อยู่

49 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายวิเชษฐ ยืนยง โทร 0819275182

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น กะปิเคย ลูกจาก แกงคั่วไก่แม่น้ำ มะม่วง กุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว เสื้อมัดย้อมจาก ลูกจาก

ประวัติความเป็นมา

เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้าน “บ้านท่าอิฐ” และชุมชนข้างเคียง นำสินค้าที่ ปลูกเอง ปรุงเอง ทำเอง และนำมาขายเอง ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ อาหารคาวหวาน พืชผักผลไม้ มาจำหน่าย

กิจกรรม

- ล่องเรือท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง - กิจกรรมการเรียนรู้ร้อยมาลัยจากก้านมะพร้าว - กิจกรรมการพับดอกไม้ใบเตย - กิจกรรมการทำเสื้อมัดย้อมจากลูกจาก - สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น