วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า


ที่อยู่

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า 78/3 หมู่ที่ 8 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายธนากร แน่นชารี โทร 092-2511229

จุดเด่น

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำกิจการฟาร์มเห็ดซึ่งใช้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ และทำการเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ผักสวนครัว และไม้ประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเพียง 3 กม. สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งแค้มป์พักแรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ดำเนินกิจการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู ฯลฯ กลุ่มฯ ดำเนินการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเอง และเปิดดอกเอง โดยใช้แรงงานของสมาชิกและคนในชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป และมีโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดในอนาคต

กิจกรรม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านดงน้ำฉ่า ดำเนินการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และเปิดดอกเอง โดยใช้แรงงานของสมาชิกและคนในชุมชนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เก็บดอกเห็ด หรือผลิตช้อนเชื้อเห็ดหากนักท่องเที่ยวไปในช่องการผลิตก้อนเชื้อ