ซับมะกรูดวัลเลย์ (กลุ่มผลิตกาแฟหมามุ่ย)


ที่อยู่

หมู่ที่ 12 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายสิทธิชัย สำเภาพล โทร 0966841156

จุดเด่น

มีผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปหมามุ่ย

ประวัติความเป็นมา

มีความคิดริ่เริ่มทดลองปลูกหมามุ่ยเพื่อนำมาแปรรูปบำรุงกำลัง จึงจัดตั้งกลุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม

แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟหมามุ่ย