รุ่งฟ้าฟาร์มสเตย์


ที่อยู่

99 หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางรุ่งฟ้า แต่งอ่อน โทร 062-4454477

จุดเด่น

มีผักสลัดพร้อมมีที่พักตลลอด 24 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมา

เกิดมีแนวความคิดอยากจะให้ลูกกลับมาอยู่บ้าน มาทำงานที่บ้านจึงสร้างพื้นที่ปลูกผักสลัดและที่พักให้ลูกมาทำงานที่บ้าน

กิจกรรม

การปลูกผักสลัด ที่พักสวยงามบรรยากาศดี