วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรคนคลอง


ที่อยู่

43/6 หมู่ 13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายยงยุทธ สะมาเด๊ะ โทร 086-5312796

จุดเด่น

จุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรคนคลอง คือ มีรูปแบบของที่พักเป็นโฮมสเตย์แบบไม่- ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวหนีความวุ่นวายจากโลกภายนอก มีเวลาดื่มด่ำกับธรรมชาติรอบตัวและร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มจัดไว้ให้

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรคนคลอง เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจในวิถี เกษตรกรรมแบบใกล้ชิดธรรมชาติมาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงโควิด โดยเน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และ รบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด เช่น กิจกรรมโฮมสเตย์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า กิจกรรมการเพาะปลูกพืชสมุนไพร กิจกรรมการแปรรูปมะพร้าวครบวงจร นำเศษวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดขยะจาก กิจกรรมทางการเกษตร เมื่อดำเนินการมาถึงจุดหนึ่งจึงเกิดแนวคิดจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตร คนคลอง โดยมี นายยงยุทธ สะมาเด๊ะ เป็นประธานกลุ่ม และมีสมาชิกจำนวน 7 คน เพื่อเปิดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวให้บุคคลภายนอก และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมแบบ ใกล้ชิดธรรมชาติ และทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรม

กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรคนคลอง มี 3 จุดหลัก ๆ คือ จุดที่ 1 ได้แก่ โฮมสเตย์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า, ดนตรีสด, พายเรือคายัก และคั่วเมล็ดกาแฟ จุดที่ 2 ได้แก่ การผสมดินปลูกพืชสมุนไพร และไม้สวยงาม จุดที่ 3 ได้แก่ การแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรเป็นน้ำกะทิ และนำเศษวัสดุเหลือใช้ของมะพร้าวมาใช้ ประโยชน์ เช่น กาบมะพร้าวสับ, การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว การผลิตขุยมะพร้าว เป็นต้น