ไร่องุ่นสิริวัฒน์


ที่อยู่

211 หมู่ที่ 1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุรชัย ธมะสุข โทร 089-8813473

จุดเด่น

มีองุ่นให้เข้าชมและสวนผลไม้หลากหลายใช้เลือกสรร

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากเห็นญาติพี่น้องปลูกองุ่นและไม้ผลมีรายได้ดีและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลยอยากที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ

กิจกรรม

มีผลองุ่นให้ซื้อให้ถ่ายรูป