ไร่สวนองุ่นสุนันทา


ที่อยู่

10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

คุณสุนันทา กลางสุรินทร์ โทร 0879117888

จุดเด่น

เป็นสวนองุ่น ที่สามารถเก็บผลผลิตได้เอง การเดินทางสะดวกได้ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และมีโฮมสเตย์

ประวัติความเป็นมา

คุณสุนันทา เดิมเป็นคนจังหวัดภูเก็ต ได้มาทอดกฐินที่วัดบ้านกลับเก่า ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี แล้วมีคนรู้จักแนะนำให้ซื้อที่ดินไว้ คุณสุนันทาจึงได้ซื้อไว้ และมีความคิดที่จะปลูกกล้วยตานี แต่คิดว่ายังไม่ถูกใจ มีความคิดว่าในบั้นปลายชีวิตอยากจะอยู่กับสิ่งที่ใจรักและชอบ ซึ่งตนเองชอบองุ่นอยู่แล้วจึงได้ไปขอคำแนะนำผู้ที่มีความรู้ในเรื่ององุ่นจาก ผู้ที่ปลูกองุ่นอยู่ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผู้ปลูกองุ่นในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และผู้ปลูกองุ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วกลับมาศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง เริ่มปลูกองุ่นตั้งแต่ ปี 2560 จนปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการให้การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีจุดชมวิว และห้องพัก ไว้บริการนักท่องเที่ยว

กิจกรรม

นักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผงุ่นที่ตนเองชอบได้เอง มีอาหารแบบจังหวัดภูเก็ตไว้บริการ มีเรือถีบ ให้อาหารเป็ด ห่าน และปลาคาร์ป