กลุ่มแตงโมหวานบ้านครัว


ที่อยู่

หมู่ 8 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

คุณรักชนก ตั้งทอง โทร 0898208356

จุดเด่น

สามารถเลือกเก็บผลผลิตได้ตามความต้องการภายในแปลง แตงโมรสชาติหวาน กรอบ อร่อย

ประวัติความเป็นมา

เกษตรกรในพื้นที่ บ้านครัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโดน จังหวัดสระบุรี ได้มีการปลูกพืชหลังนา ได้แก่ แตงโม ฟักทอง และบวบ ซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการทำนาปรังต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 20 ราย พื้นที่รวมมากกว่า 200 ไร่ โดยผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองโดน คือ “แตงโมหวานบ้านครัว” โดยแตงโมบ้านครัว เป็นแตงโมที่มีคุณภาพ รสชาติดี หวาน กรอบ อร่อย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ทัมอัพ พันธุ์ตอปิโด และพันธุ์กินรี แตงโมหวานบ้านครัว เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ มากกว่าปีละ 1.4 ล้านบาท และยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปๆด้วย สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองโดนอีกด้วย

กิจกรรม

เยี่ยมชมแปลงผลผลิต ถ่ายรูป ชิม และเลือกซื้อผลผลิตสดได้จากในแปลง