สวนมะม่วงคุณอำนาจ ตันเฉี่ยง


ที่อยู่

12/4 ม.3 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายอำนาจ ตันเฉี่ยง โทร 081-5703492

จุดเด่น

สวนมะม่วงคุณภาพส่งออก โดยมีคุณอำนาจ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกมะม่วงให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม พร้อมพาเที่ยวชมสวน และมีการจัดจำหน่ายผลผลิตสดใหม่ออกจากสวนในราคาย่อมเยาว์ มะม่วงจากสวนมีรสชาติหวาน อร่อย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP มีบริการพายเรือชมสวนมะม่วง และบ่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการตกปลาอีกด้วย

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2557 คุณอำนาจ ได้มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์ มี ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ มาให้การอบรม ทำให้คุณอำนาจ เกิดแนวความคิดที่ จะทำสวนมะม่วงของตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น เพื่อให้ผู้คนที่สนใจการทำมะม่วงได้เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนมะม่วง และในปี 2563 คุณอำนาจยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตภาคตะวันออก สาขาอาชีพทำสวนอีกด้วย ทำให้คุณอำนาจไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพของผลผลิต มะม่วงจากสวนมะม่วงอำนาจคลองเขื่อนต่อไป

กิจกรรม

มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงขายตึก มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงกวน มะม่วงลอยแก้ว