สถานีสุขภาพอินดี้


ที่อยู่

1/1 หมู่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางขวัญใจ เนตรหาญ โทร 0982801596

จุดเด่น

ทุ่งนาปาเป้าข้าว

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นช่างทำผมเจอแต่สารเคมี เจาะเลือดดูพบว่ามีสารเคมีในร่างกายสูง จึงเกิดความคิดที่จะเรียนรู้และลงมือทำในการปลูพืชอินทรีย์ เพื่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น

กิจกรรม

เรียนรู้ปาเป้าข้าว ทำปุ๋ยหมักสรรพสิ่ง ยาสระผมสมุนไพร แปรรูปสมุนไพร