ไร่ สท. เก๋


ที่อยู่

หมู่ 1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพัณณ์ชิตา ดำมณี โทร 0613960654

จุดเด่น

ชิมมะเดื่อฝรั่งหลากหลายสายพันธ์ุ

ประวัติความเป็นมา

ปลูกพืชผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจ

กิจกรรม

การตอนกิ่งมะเดื่อ เพาะต้นอ่อน