สวนลุงน้อย


ที่อยู่

เลขที่ 47 หมู่ 1 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายบุญเรือง ดำกลิ่น โทร 084 085 0510

จุดเด่น

เรียนรู้ด้านการเกษตร การปลูกไม้ผล การชมสวน และเก็บผลไม้ตามฤดูกาล

ประวัติความเป็นมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมะม่วงมันหนองแซง

กิจกรรม

1. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร 1.1 การตอนกิ่งมะม่วงมันหนองแซง 1.2 การปลูกไม้ผล 1.3 การชมสวน และเก็บผลไม้ตามฤดูกาล