วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง


ที่อยู่

เลขที่ 60 หมู่ 6 ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายยุทธนา ประสาตร์ โทร 095 5927054

จุดเด่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง มีเสน่ห์และวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านดงห้วยหลวง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำตาลโตนด ทำนา และการเกษตร เนื่องจากมีต้นตาลขึ้นอยู่หนาแน่นในพื้นที่

ประวัติความเป็นมา

บ้านดงห้วยหลวง สิ่งแรกที่จะได้พบเห็นและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ต้นตาล ที่ขึ้นเรียงรายเป็นทิวแถว อย่างสวยงามตามคันนา ผู้ที่มาเห็นจะรู้สึกถึงความร่มรื่น ซึ่งต้นตาลบางต้น มีอายุมากกว่า 100 ปี นับเป็นทุ่งนาที่มีต้นตาลมากที่สุดในอำเภอบ้านลาด และน้ำตาลโตนดยังเป็นสินค้า GI ของจังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านดงห้วยหลวงมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนา ทำน้ำตาล และยังคงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของคนเมืองเพชร โดยมีวัฒนธรรมพื้นบ้านและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน คือการทำน้ำตาลโตนดไม่ฟอกสี ไม่เติมสารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิต ดังนั้น ชาวบ้านดงห้วยหลวงจึงเกิดการรวมตัวจัดตั้งกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง” และมีความหวังให้อาชีพการเกษตรนี้ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยการพัฒนาเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะมาช่วยส่งเสริมให้อาชีพนี้ยั่งยืน

กิจกรรม

1. ตามรอยตาล ชมวิวทิวทัศน์ ดงตาลบ้านดงห้วยหลวง 2. ชมวิถีชีวิตการปีนตาล ร่วมเคี่ยวตาล หยอดตาลน้ำตาลเที่ยงลูกตาลสด 3. ทำข้าวผัดจาวตาล ชิมน้ำลอนตาล ทำโตนดทอด 4. ทำผ้าย้อมตาลกับป้าสมพงษ์และกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. เรียนรู้การทำสวนเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนลุง 6. สานใบตาล ณ บ้านป้ามา 7. เรียนรู้และอนุรักษ์ต้นตาลเมืองเพชร/ร่วมปลูกตาลสานหัวใจ ณ ป่าชุมชนฯ 8. ปั่นจักรยานชมดงตาล และ ร่วมกิจกรรมเดินป่า เช็คอินจุดชมวิว บริเวณเขาพระ 9. ชมสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ ศาลารวมใจ