สวนภูวษาณิชชาพัณณ์


ที่อยู่

เลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวภูวษา ชนัตคงสิน โทร 081 293 7789

จุดเด่น

การเลี้ยงหนูนา และการเที่ยวชมสวนไผ่

ประวัติความเป็นมา

ความสนใจด้านการเกษตร

กิจกรรม

1. กิจกรรมเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 1.1 การเลี้ยงหนูนา 2. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร 2.1 การเที่ยวชมไผ่