สวนอินทผาลัม 1000 พฤกษา


ที่อยู่

175 หมู่ 9 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายอนุรักษ์ บุญลือ โทร 092-6811919

จุดเด่น

เป็นจุดผลิตอินทผาลัมครบวงจร จากเจ้าของสวนผู้มีประสบการณ์การทำสวนอินทผลัมมามากกว่า10ปี

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลหนองขาว เป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งปลูกได้เฉพาะพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และเป็นเช่นนั้นมาถึงทุกวันนี้ หนุ่มวิศวะเครื่องกล คนหนองขาว ลาออกจากงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม มาเป็นเกษตรกรเต็มตัว พลิกผืนนา ผืนไร่ ไปเป็นสวนอินทผลาลัม เปลี่ยนความคิดและวิถีเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม จากการปลูกข้าวหน้าฝน หมุนเวียนไปปลูกอ้อยในหน้าแล้ง โดยมีสภาพ อากาศเป็นตัวก าหนด สู่แปลงเกษตรทดลอง ที่เกิดจากการเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะเดินทางไปดูงานต่างประเทศบ่อย โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง หลังจากได้เห็นความแห้งแล้งในดินแดนทะเลทราย ความยากลำบากและความพยายามในการสร้างพื้นที่สีเขียวชองชาวอาหรับ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ จุดประกายให้ผู้ชายที่มีสายเลือดชาวนา นำความรู้มาพัฒนาไร่นาสู่แนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดีงามมากกว่าความพอเพียง สร้างอาชีพสร้างรายได้ และกลายเป็น สวนอินทผาลัม 1000 พฤกษา เช่นในปัจจุบันนี้

กิจกรรม

เป็นจุดผลิตอินทผาลัมครบวงจร นักท่องเที่ยวที่ได้มาจะได้มาศึกษากรรมวิธีการปลูก การดูแลอินทผาลัม และนอกจากนี้ ช่วงเทศกาลอินทผาลัมออกผลผลิต ทางสวนจะมีการทำโปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์อินทผาลัม กับเทศกาลอินทผลัมสด 1 ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น และมีคาเฟ่ที่นำผลผลิตจากอนทผาลัมมาให้ทุกท่านๆได้ลิ้มลอง และซื้อไปเป็นของฝาก