วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด-บ้านเปียน


ที่อยู่

25/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นางเสาวณิต ศรีนุ่น โทร 062-7429463

จุดเด่น

ผ้ามัดย้อมจากใบกาแฟ โดยนำใบกาแฟซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ของอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งกาแฟในแต่ละพื้นที่นั้นมีเอกลักษณ์ ความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ดิน ภูมิอากาศ โดยนำเอาใบกาแฟมากระตุ้นกับน้ำปูนใสหรือผงสนิม จะไม่สารเคมีผสม ซึ่งใบกาแฟของอำเภอสะบ้าย้อยจะมีลักษณะสีเขียวเข้ม เมื่อนำมาทำผ้ามัดย้อม จึงได้สีที่มีความเข้ม สีสันสดใส แตกต่างจาก ที่อื่นอย่างเห็นได้ชัด และทางกลุ่มได้ออกแบบลวดลายด้วยตนเอง มีหลากหลายรูปแบบทั้งเสื้อยืด เสื้อคอกระเช้า กระเป๋าผ้า ยางมัดผม กิ๊บติดผม และผ้าทั้งผืน เพื่อนำไปตัดเป็นชุดสวยงามตามความชอบได้

ประวัติความเป็นมา

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนในชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มกันของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านเกิด หลังจากแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพที่อื่น และยังเป็นพื้นที่ที่มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม มีความสามัคคี อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตำบลบ้านโหนด-บ้านเปียน มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตร มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ทั้งน้ำตก และวัดโบราณที่มีศิลปกรรมของโบราณสถาน อีกทั้งบรรยากาศดี จึงเกิดการเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อยมาร่วมและเป็นแนวทางให้ โดยดำเนินกิจกรรมในหัวข้อ “ย้อยรอยโรบัสต้าสะบ้าย้อย” เพราะสะบ้าย้อยเป็นแหล่งกำเนิดกาแฟโรบัสต้า โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการ ให้ความสำคัญและเห็นความตั้งใจของกลุ่ม จึงผลักดันกลุ่มให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2564 โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด-บ้านเปียน” จากนั้นทางกลุ่มได้มีการพัฒนามาตลอด เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกัน

กิจกรรม

1. ปั่นจักรยานชมสวนเกษตรผสมผสาน ณ อุโมงค์ต้นยางพารา แวะถ่ายรูปสวยๆ ณ สะพานท้อน 2. ชมสวนกาแฟ และเก็บเมล็ดกาแฟได้ด้วยตนเอง และเที่ยวชมสวนเกษตรผสมผสาน 3. ชมขั้นตอนการแปรรูปกาแฟ ณ โรงคั่วกาแฟ 4. ทำผ้ามัดย้อมจากใบกาแฟ ณ โรงผ้ามัดย้อม (ผ้ามัดย้อมที่นักท่องเที่ยวทำ จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ในวันถัดไป)