วิสาหกิจชุมชนบ้านวังรีผลิตจานกาบหมาก


ที่อยู่

หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้ประสานแหล่ง

วิสาหกิจชุมชนบ้านวังรีผลิตจานกาบหมาก โทร 0814743181

จุดเด่น

เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่มีการประกอบอาชีพการเกษตรแล้วมารวมตัวกันเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาทำการแปรรูปเพี่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ได้แก่ จานกาบหมาก มะตูมเชื่อม ไม้กวาดดอกหญ้า รวมทั้งขายผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังให้บริการที่พักในรูปแบบโฮมเสตย์ การคมนาคมสะดวก ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

ประวัติความเป็นมา

บ้านวังรี เกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีนายลีและครอบครัว กับเพื่อนๆ รวมกันประมาณ 10 ครอบครัว อพยพหนีจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว เข้ามาอาศัยอยู่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร จึงมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ ภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 ต่อมาได้พัฒนาการประกอบกิจการของกลุ่มมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านวังรีผลิตจานกาบหมาก

กิจกรรม

ปั่นไป กินไป ไหว้พระ ชมวิว มีเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนเกษตรกรบริเวณรอบๆ แวะชิมผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารจานพิเศษ ได้แก่ ยำดอกดาหลา จากนั้นไหว้พระที่วัดวังรี ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ แล้วแวะชมวิวที่อ่างเก็บน้ำทรายทอง เพื่อดื่มด่ำความงดงามของธรรมชาติ 1. เข้ารับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน วัฒนธรรม วิถีชีวิต 2. ไหว้หลวงปู่ทองคำ 3. เที่ยวชมสวนดอกดาหลา 4. เที่ยวชมสวนเกษตรผสมผสาน