โฮมสเตย์เกาะเกิด


ที่อยู่

13 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุชิน อุ้มญาติ โทร 0814230708

จุดเด่น

-

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากการที่ผู้ใหญ่ลำพูน พรรณไวย ป่วยอย่างหนักด้วยโรคภูมิแพ้ได้รับประทานยาตามตำราสมุนไพรที่สืบทอดจากบรรพบุรุษแล้วอาการดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง จึงทำให้ประชาชนทั่วไปสนใจและซื้อยารับประทานบอกต่อๆกันไป และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะเกิดพัฒนา ต่อมาได้พัฒนาคุณภาพมีการควบคุมโดยเภสัชกรแผนโบราณและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อกันความชื้น รักษาสภาพยา และเพื่อความสวยงาม จนได้เครื่องหมาย อย. และหนังสือรับรองยาแผนโบราณ มีเภสัชกรควบคุม หลังจากนั้นกลุ่มจึงได้ขยายการเจริญเติบโตของกลุ่มโดยการขยายกิจการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากในชุมชนมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน คนมาศึกษาดูงานก็มักชอบบบรยากาศ มักพูดว่าน่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือโฮมสเตย์ ประกอบกับกิจกรรมกลุ่มมีหลากหลายสามารถทำเป็นฐานเรียนรู้ได้ จึงมีแนวคิดที่จพทำท่องเที่ยวตั้งบัดนั้นเป็นต้นมา

กิจกรรม

มีฐานการเรียนรู้ต่างๆดังนี้
1. ยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพร
2. ขนมไทย
3. หมีกรอบโบราณ
4. ขนมข้าวยาคู
5.มายืนเพื่อสุขภาพ
6. สมุนไพรไล่แมลง
7. ผักปลอดสารพิษ
8. ไร่นาสวนผสม
9.กิจกรรมตกกุ้ง
10.กิจกรรมล่องเรือ
11. กิจกรรมนั่งรถรางชมหมู่บ้าน
12.ชมกิจกรรมในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
13.การแสดงรำไทย อังคลุง เพลงฉ่อย รำวง
14. การประอบอาหารพื้นบ้าน