สุขสันต์ฟาร์มเมล่อน&อินทผลัม


ที่อยู่

87 หมู่ที่6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมชาย อภิรักษ์สุขสันต์ โทร 095-9509303

จุดเด่น

“สุขสันต์ฟาร์ม เมล่อน&อินทผลัม” จำหน่ายผลผลิตเมล่อน, อินผลัม, แบล๊คเบอร์รี่ และต้นพันธุ์อินผลัม

ประวัติความเป็นมา

“สุขสันต์ฟาร์ม เมล่อน&อินทผลัม” เป็นสวนเมล่อนผสมผสานอินทผลัม ซึ่งเจ้าของฟาร์ม คือนายสมชาย อภิรักษ์สุขสันต์ ได้ทำสวนมาร่วม 7 ปี ตั้งแต่ ปี 2558 โดยเริ่มจากการปลูกเมล่อนและอินทผลัม ได้ลองผิดลองถูก ช่วงปีแรกๆผลผลิตจะไม่ค่อยดีนัก จนได้ทำมา เข้า ปีที่ 3 เริ่มตั้งตัวได้ดีขึ้น มีการลองนำพืชที่หายากในเมืองไทยมาลองปลูก ได้แก่ แบล๊คเบอร์รี่ เอบิว คีเปล พุทราน้ำอ้อย และภูพานเฮ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมเยียนสวนได้ชิม และมีต้นพันธุ์จำหน่าย พร้อมการให้คำแนะนำปรึกษาตลอดอายุการปลูก

กิจกรรม

การเข้าชมการปลูกเมล่อน อันทผลัม โรงเรือนปลูกแบล๊คเบอร์รี่ และผลไม้ที่หายากในประเทศไทย