วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อำเภอพนมสารคาม (สวนเกียรติอัมพร)


ที่อยู่

290 หมู่ 6 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมเกียรติ กิจเจริญไชย โทร 089-2441966

จุดเด่น

จัดจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองใส่กล่อง พร้อมส่งทั่วประเทศ คัดเกรดคุณภาพเกษตรกรผู้ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขายทั้งในและต่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา

ปี 2528 ที่ซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น รากฐานสวนของสวน ถูกปลุกปั้นโดยคุณสมเกียรติ ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนเกียรติอำพรในปัจจุบันเคยแห้งแล้ง แต่ด้วยความตั้งใจจริงในการทำสวนมะม่วงและเทคนิคการทำสวนที่ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน ทำให้สามารถปลูกมะม่วงส่งออกได้หลายชนิด ปี 2545 ปรับปรุงฟาร์มให้ทันสมัย เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยยกระดับสวนให้ได้ มาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทย และกลายเป็นสวนมะม่วงตัวอย่าง มีผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อศึกษาดูงาน ปัจจุบัน สวนเกียรติอัมพรเป็นสวนเปิด ประกอบด้วยเกษตรกรที่มีความสามารถยอดเยี่ยมกว่า 20 คนซึ่งมารวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดทั้งความสนุกสนานควบคู่ความรู้ ผ่านประสบการณ์การปลูกมะม่วงและการผลิตของกลุ่มฯ

กิจกรรม

-จุดเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน (Good Agricultural Practices: GAP) และเทคนิคการบำรุงรักษา การตัดแต่งกิ่ง การเก็บเกี่ยวผลผลิต -จุดเรียนรู้การคัดเกรด เพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ สถานที่แปรรูปผลผลิต โรงตากมะม่วงที่มิดชิด -การเลือกซื้อผลผลิตสดๆ คุณภาพดีจากสวนโดยตรง และผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้กวน