วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนบางขวัญ


ที่อยู่

49 หมู่ 4 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายชัยยุทธ์ พูลสวัสดิ์ โทร 0824727724

จุดเด่น

เมล่อนญี่ปุ่นพันธุ์บารมี และจันทร์ฉาย

ประวัติความเป็นมา

นายชัยยุทธ พูลสวัสดิ์ (ผู้ใหญ่ยุทธ) เริ่มต้นจากการทำเกษตรแบบเดิมในอดีตใช้สารเคมีและเคมีทั้งสิ้น จนกระทั่งตนเองได้เข้าไปเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จึงได้รับการสนับสนุนกู้ยืมเงินเพื่อนำไปสร้างโรงเรือนกางมุ้งสำหรับป้องกันความเสียหายกับพืชที่ปลูกในฤดูฝนไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อคุณภาพและผลผลิตที่สูงขึ้น จากนั้นจึงคิดต่อว่าปลูกพืชชนิดไหนที่จะทำให้ได้ทุนคืนเร็วที่สุดโดยพืชที่ได้รับความนิยมในตอนนั้น ได้แก่ เมล่อน เนื่องจากเป็นพืชที่มีผลตอบแทนต่อพื้นที่การปลูกสูงมากที่สุดใช้พื้นที่ปลูกไม่มากใช้น้ำน้อยปลูกได้ทุกฤดูกาล และทุกพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รวบรวมสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความสนใจด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษ จำนวน 10 ราย ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนบางขวัญและ มีการนำองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร- มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการบริหารสวนของตนเองบนพื้นที่ 6 ไร่ “เมล่อน” (พันธุ์บารมีและจันทร์ฉาย) เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมบริโภคกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อนุ่ม หวานฉ่ำและมีกลิ่นหอม จัดเป็นทั้งผลไม้และผักขึ้นกับลักษณะของการนำไปใช้บริโภค ซึ่งมีทั้งใช้บริโภคสดในรูปผลไม้ หรือใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดผักเป็นเครื่องเคียงในอาหารหลากหลายจาน เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยและรูปลักษณ์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังใช้ประกอบของหวานและเครื่องดื่มหลายชนิด อาทิเช่น ฟรุ๊ตสลัด ไอศกรีม น้ำแข็งใส และน้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น จึงจัดเป็นพืชที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างดีในเวลาอันสั้น

กิจกรรม

- การปลูกเมล่อนญี่ปุ่นพันธุ์บารมี และจันทร์ฉายในโรงเรือน - การปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือน - การปลูกฝักทองบัตเตอร์นัทในโรงเรือน - การปลูกมะเขือเทศพันธุ์ราชินีในโรงเรือน