วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน


ที่อยู่

31/2 หมู่ 2 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางหยาดรุ้ง วัชรพลชัย โทร 0847128729

จุดเด่น

วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน ผลิต และ จำหน่าย กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ ถั่วกรอบแก้ว และ ลูกเดือยอบกรอบ จำหน่ายทั้งปลีก และ ส่ง รับผลิตตามออเดอร์ oem

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน มีนางหยาดรุ้ง วัชรพลชัย เป็นประธานกลุ่ม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิก ซึ่งมาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพรับจ้างและประกอบอาชีพการเกษตร กิจกรรมของกลุ่มประกอบด้วยการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การฝึกอบรม การประชุม ติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม

กิจกรรม

1.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตและทดลองปฏิบัติ การทำกล้วยตาก การทำถั่วกรอบแก้ว
2.เรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสานและปลอดสารพิษ เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร เช่น การดำนา การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลา
3.เรียนรู้การทำนาบัว การเก็บดอกบัว การพับดอกบัวแบบต่างๆ การป้อนนมลูกแพะ
4.เรียนรู้การผลิตมะม่วงนอกฤดู การเปลี่ยนยอด,เสียบยอดมะม่วง