บ้านหนองโขลงต้องเที่ยว


ที่อยู่

65 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวกุลธิดา โชทนากูล โทร 0871736056

จุดเด่น

ท่องเที่ยวธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองโขลงต้องเที่ยว

ประวัติความเป็นมา

บ้านหนองโขลงได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบฐานรากและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่นจึงได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมจากการทำนา

กิจกรรม

การแสดงของเยาวชน
การสอนการดำนา
การทำนาปลอดสารพิษ
ขยายพันธุ์ไม้ผล
สอนปั้นควาย