กระท่อมเห็ด ฟาร์ม @ ไทรน้อย


ที่อยู่

25/17 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ไทรน้อย โทร 081 903 1331, 06-3240-2951

จุดเด่น

ศึกษาเรื่องเห็ดตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ คาเฟ่เมนูเห็ด การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นจากมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการหาอาชีพเสริมรองรับในชีวิตหากเกิด Crisis ด้านการทำงาน จึงมองหาอาชีพเกษตรที่ลงทุนน้อยและเหมาะกับผู้หญิง แต่ต้องที่มีความยั่งยืนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งการทำฟาร์มเห็ด สามารถตอบโจทย์ได้ จึงได้เริ่มต้นจากการเช่าที่ดิน 300 ตรว. เพื่อเริ่มต้นทำ โดยทำอาชีพเสริมเพาะเห็ดควบคู่กับการทำงานประจำมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งมาถึงจุดที่มั่นใจว่าอาชีพนี้มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จริงบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงวางแผนซื้อที่ดินเป็นของตนเองก่อนตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อออกมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว บนพื้นที่ 2 ไร่ โดยมุ่งหวังว่าพื้นที่ตรงนี้จะนำพาประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจเรื่องการทำอาชีพเพาะเห็ดได้ และร่วมพัฒนาวงการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรกรเพาะเห็ดให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

มีการเปิดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างๆที่สนใจศึกษาเรื่องเห็ดตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวเก็บเห็ดเพื่อให้การเกษตรเข้าถึงคนหลากหลายช่วงวัย และสามารถเรียนรู้ว่าเห็ดสามารถทำอาหารอะไรได้บ้าง โดยมีคาเฟ่เมนูเห็ดไว้บริการ ต้อนรับผู้สนใจโดยมุ่งเน้นให้สถานที่สะอาด สวยงาม น่าเข้ามาเรียนรู้ และการเกษตรต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรุ่นต่อๆไป