ร้านอาหารสวนบัวและโฮมสเตย์


ที่อยู่

29/11 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาว ภัสฐินาฎ เกาฎีระ โทร 0850212395

จุดเด่น

ชม ชิม ช้อป ในบรรยากาศร่มรื่น ติดแม่น้ำ ใกล้กรุงเทพ ชิมอาหารไทยโบราณ ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลแต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนเพื่อให้สามารถอยู่กับพื้นที่ได้ จึงได้แบ่งพื้นที่ขุดเป็นนาบัวเพื่อปลูกบัวไหว้พระเก็บดอกขาย และส่วนหนึ่งขุดเลี้ยงปลาเพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี ทำให้บรรยากาศบ้านสวน และบึงบัวกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน ต่อมาในชุมชนมีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิดนำผลผลิตสดๆมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารเพื่อสุขภาพมีผัก ผลไม้ สมุนไพรจากชุมชนมาวัตถุดิบในการปรุง มีคนเข้าเยี่ยมชมมากขึ้นจึงจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านต่างๆ โดยองค์ความรู้คนในชุมชนและวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดเป็นกิจกรรมให้กับผู้เข้าชมให้ได้รับความรู้ พร้อมกับบรรยากาศร่มรื่น อิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารและมีผลผลิตเกษตรสดใหม่จากชาวสวนติดไม้ติดมือกลับไป

กิจกรรม

เรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว ชิมอาหารไทยโบราณ เช่น ข้าวแช่ เมี่ยงคำกลีบบัวชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เช่น บ้านไทยริมน้ำ เครื่องลายครามโบราณ ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง