ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่


ที่อยู่

401 ม.1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ผู้ประสานแหล่ง

นายณฐกร บริบูรณ์ โทร 0864750856

จุดเด่น

พืชสวนกระบี่ หลากสีดอกหน้าวัว ท่ามกลางขุนเขาแดนใต้ เลื่องลือชื่อเหลื่องกระบี่

ประวัติความเป็นมา

เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร....มีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ โดยภายในศูนย์จะมีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 60 พันธุ์ ที่มีสีสันแปลงตา สวยงาม นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน เช่น การผลิตเห็ดถุง การผลิตเห็นฟางในตะกร้า การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ การปลูกปาล์มน้ำมัน การจัดดอกไม้เมืองร้อน (การจัดดอกไม้สด) การขยายพันธุ์พืช การตกแต่งบ้านและสวน

กิจกรรม

ชมแปลงดอกหน้าวัว แปลงกล้วยไม้ แปลงสับปะรดสี แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสมุนไพร แปลงไม้ผล การปลูกเมล็ดผักงอก แปลงทดสอบสายพันธุ์องุ่น ชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช