วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ


ที่อยู่

228 หมู่ที่12 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายสิทธิชัย สำเภาพล โทร 096-8411556

จุดเด่น

-

ประวัติความเป็นมา

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนองย่างเสือ เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕58 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ที่ผลิตสินค้าและรวมกลุ่มสมาชิกเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตพืชผักผลไม้เพื่อปลอดภัย(GAP) ตำบลหนองย่างเสือ ในปี 2558 เพื่อเป็นการรวมสมาชิกในการผลิตสินค้าและแปรรูปเป็นหลัก หลังจากการดำเนินการผ่านไปสักระยะหนึ่ง สมาชิกกลุ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเกิดการรวมกลุ่มที่มุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวรายได้หลักเกิดจากการจำหน่ายสินค้า และมีรายรองที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

กิจกรรม

จุดที่ 1 ฟาร์มสายทอง ชิมมัลเบอร์รี่ที่ “ฟาร์มสายทอง”ได้การรับรองเป็นไร่มัลเบอร์รี่ GAP ซึ่งปลอดภัยไร้สารเคมี และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
จุดที่ 2 สวนผักครูสรรเสริญ แหล่งผลิตผักปลอดสาร เพื่อสุขภาพที่ดีเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย และวิธีการทำสลัดโรล ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเสมือนเป็นสวนผักที่เราปลูกเอง
จุดที่ 3 ไร่องุ่นภูนวพันธ์ ชมแปลงปลูกองุ่นแบบปลอดสาร และเรียนรู้การผลิตพืชผักไฮโดรโปรนิค นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนองุ่นที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการเก็บภาพที่สวยงาม
จุดที่ 4 สวนบิ๊กเต้ สวนเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ที่มีให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้ตลอดปี