ไอดิน ฟาร์มเมล่อน


ที่อยู่

ที่อยู่ หมู่ 9 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวอมรรัตน์ รัตนโน โทร 0822323848

จุดเด่น

เชิญมาชม มาชิม เมล่อนญี่ปุ่นแท้ๆ หอมๆ หวานๆ แล้วจะหลงรัก

ประวัติความเป็นมา

แนวคิด อยากทำเกษตรแบบทำเองขายเองแปรรูปผลิตเอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่นการจ้างงาน และต้องการขยายฟาร์มสร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจอยากปลูกเมล่อน ภายในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายในชุมชน

กิจกรรม

เปิดผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานตั้งแต่การปลูก พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้การปลูกเมล่อน