วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน


ที่อยู่

58 หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายวรเมศฐ์ เปี่ยมประเสริฐ โทร 084-344-9588

จุดเด่น

ล่องแพเปียก ชมวิถีชีวิตบ้านริมน้ำ กิน กุ้งก้ามแดง ชิม พิชซ่าเตาถ่าน สปาพื้นบ้านสูตรสมุนไพร หรือจะนั่งรถอีแต๋นชมวิถีชุมชน ชมบรรยากาศสวยๆ ของบ้านทรงไทยโบราณ

ประวัติความเป็นมา

บ้านสวนขวัญเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2556 เป็นชุมชนริมคลองบ้านบางขาม ซึ่งเป็นสายน้ำประวัติศาสตร์มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกสิกรรมธรรมชาติ

กิจกรรม

1. การดำนา
2. เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
3. การเพาะงอก(ทานตะวันงอก, ผักบุ้งงอก)
4. ล่องแพเปียก
5. นั่งรถอีแต๋นชมวิถีชุมชนบางขาม