วิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร


ที่อยู่

51 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายนราพล บุญขยาย โทร 094392952

จุดเด่น

สวนเฟิร์นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี

ประวัติความเป็นมา

ในอดีต นาย นราพล บุญขยาย ประกอบอาชีพ ทำไร่อ้อย และ มีงานอดิเรกคือ การปลูกเฟิร์น สายพันธุ์ต่างๆ ต่อมาจึงเล็งเห็นว่า อาชีพทำไร่ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และจึงใช้เวลาว่างจากการทำไร่ มาขยายพันธุ์เฟิร์น และขายเข้าสู่ท้องตลาด ผลปรากฏว่าตลาดค่อนข้างกว้างทั้งในและต่างประเทศ จึงขยายและหาตลาดได้สำเร็จ จากนั้นจึงเล็งเห็นถึงการสร้างสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ อำเภอพัฒนานิคมและพัฒนาเป็นแหล่งสินรวบรวมสินค้าในลำดับต่อไป

กิจกรรม

สวนเฟิร์นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี สวนดาวกระจาย