บ้านสวนธนวัฒน์


ที่อยู่

178/1 ม.8 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประสานแหล่ง

นายอานันท์ เจิมมงคล โทร 0925852127

จุดเด่น

-

ประวัติความเป็นมา

- เริ่มทำสวนไม้ผลตั้งแต่ปี 2557
- เริ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี 2561

กิจกรรม

1.เข้าสวนชิมผลไม้
2.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชผลทางการเกษตร (ฝรั่ง,มะม่วงน้ำดอกไม้,เมล่อน,แคนตาลูป,มะเขือเทศราชินี)