บ้านสวนอยู่สุข


ที่อยู่

178/1 ม.7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวกฤษดาพร ทองสมบัติ โทร 0891992262

จุดเด่น

-

ประวัติความเป็นมา

- เริ่มทำสวนไม้ผลตั้งแต่ปี 2559
- เริ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปี 2561

กิจกรรม

1. เข้าสวนชิมผลไม้
2. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชผลทางการเกษตร (ฝรั่ง,มะม่วง,ข้าว,เสาวรส,กล้วย)