ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน


ที่อยู่

357 ม.2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางกนกพร สารภาพ โทร 0806592244

จุดเด่น

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน

ประวัติความเป็นมา

ชีวิตที่ต้องฝ่าฟันมรสุมในการดำเนินธุรกิจสุดท้ายต้องเลิกกิจการ หันมาทำสวนเกษตร ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้ แต่ด้วยความอดทนและมุมานะที่จะเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว ส่งผลให้สามารถตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน” ได้เป็นผลสำเร็จ เป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของตนเอง และต่อมาพัฒนาต่อยอดเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ระหว่าง “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” กับ “ภูมิปัญญาไทย” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

กิจกรรม

1. นั่งรถอีแต๋น เก็บข้าวโพดสดจากไร่ ตะลุยเก็บข้าวโพดหวาน สดๆ จากไร่ พร้อมกับชาวสวน
2. ชมการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
3. ชมการสกัดน้ำมันงา
4. การห่อลูกประคบงาดำบด
5 ชมการผลิตน้ำส้มควันไม้ และเตาอิวาเตะ
6. ชมบ้านดิน สัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียง ใกล้ชิดธรรมชาติ
7. เพลิดเพลินกับการป้อนอาหารสัตว์ ที่เลี้ยงไว้ในไร่
8. ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น น้ำนมข้าวโพด ไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด น้ำมันงา กล้วยอบกรอบสุญญากาศ กล้วยกวน ฯลฯ