ศูนย์การเรียนรู้ @บ้านช่องกระเหรี่ยง


ที่อยู่

168 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายศุภกร พงษ์สวัสดิ์ โทร 0838259568

จุดเด่น

ศูนย์การเรียนรู้ @บ้านช่องกระเหรี่ยง

ประวัติความเป็นมา

บ้านช่องกระเหรี่ยงในอดีตเป็นช่องทางผ่านของชาวกระเหรี่ยงที่อพยพมา โดยมีช่องเขาเล็ก ๆ ที่ชาวกระเหรี่ยงใช้ในการเดินทางมา จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านช่องกระเหรี่ยง ศูนย์การเรียนรู้ @บ้านช่องกระเหรี่ยง จึงได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มีการแนะนำและส่งเสริมให้มีการปลูกไผ่ สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพหลาย ๆ อย่าง เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไส้เดือนฝอย การปลูกต้นไม้ เป็นองค์รวม เพื่อให้คนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ @บ้านช่องกระเหรี่ยง ได้

กิจกรรม

1. ฐานเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือแดง
2. ฐานเรียนรู้ การเลี้ยงไส้เดือนฝอย
3. ฐานเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การทำเกษตรผสมผสาน)
4. บริการผ่อนคลายในป่าไผ่ (นวดตัว นวดฝ่าเท้า มาร์คหน้าทองคำ)
5. เมนูอาหารเด็ดประจำท้องถิ่น