ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมทอผ้าเล่นสีตำบลทุ่งสมอ


ที่อยู่

140 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวสมพร รามเนตร โทร 0892666096

จุดเด่น

การทอผ้าหลายชนิด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีอัตลักษณ์ เป็นของตนเอง นอกจากนี้ในชุมชนได้มีชาวบ้านที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นตัวแทน ในการเป็นตัวแทนของชุมชน คือกลุ่มทอผ้าที่มีการทอผ้าหลายชนิด อาทิ เช่น ผ้าขาวม้า กระเป๋าผ้า เสื้อผ้าตัดเย็บจากผ้าขาวม้า เป็นต้น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ชุมชนยังมีการบูรณาการกับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลนำมาจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีชุมชน

กิจกรรม

1.วัดทุ่งสมอ (โบสถ์เก่า,เจ้าแม่กวนอิม,ไหว้พระขอพร)
2. ดอกไม้ประดิษฐ์
3. เจียระไนนิล
4. ปูนปั้นลายไทย
5. การทำขนมมัดใต้
6. การจักสานจากไม้ไผ่
7. ฟาร์มต้นตาล (สวนเกษตร)
8.ผ้าไทย