วิสาหกิจชุมชนล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์


ที่อยู่

1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสานแหล่ง

คุณจงดี เศรษฐอำนวย โทร 0894036955

จุดเด่น

เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนที่ยืดอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ในบรรยากาศสบายๆเลียบคลองมหาสวัสดิ์

ประวัติความเป็นมา

"ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์" เกิดจากแนวคิด ที่จะนำวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทำอยู่เป็นกิจวัตร มาผสานกับ " ทุนธรรมชาติ" ที่มีอยู่ คือทรัพยากรด้านการเกษตร การทำสวน ทำไร่ ไถนา ที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทำสืบเนื่องมาจนถึงรุ่นลูกหลาน มาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ คือคลองขุดมหาสวัสดิ์ คลองประวัติ-ศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้ขุดเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จฯ ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ผูกโยงเรื่องราวสายน้ำแห่งคลองประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์"

กิจกรรม

1.เรียนรู้การทำนาบัว พายเรือเก็บบัวกลางบึง เรียนรู้การพับกลีบดอกบัว
2.มหัศจรรย์ข้าวตังไทย ชมการสาธิตพร้อมร่วมฝึกปฏิบัติการทำข้าวตังหน้าต่าง ๆ จากข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอรรี่
3.ชมการแปรรูปฟักข้าว เย็นตาโฟฟักข้าว และน้ำฟักข้าวเพื่อสุขภาพ
4.เที่ยวชมการทำสวนผลไม้ ไร่นาสวนผสม ชิมผลไม้ตามฤดูกาล นั่งรถอีแต็กชมสวน และแปลงนาข้าว
5.เที่ยวชมสวนกล้วยไม้และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ละสามารถเรียนรู้การกำกล้วยไม้ไหว้พระ และซื้อกลับเป็นของฝากเพื่อนำไปบูชาพระ