วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น


ที่อยู่

ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสานแหล่ง

นายเอกวิทย์ นวเศรษฐ โทร 0815877387

จุดเด่น

เสน่ห์ แบบชาวสวน ก็ slow life แบบนี้แหล่ะ เชิญมาเยือนเกาะลัดอีแท่น

ประวัติความเป็นมา

เกาะลัดอีแท่นเริ่มดำเนินการในการจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2556 โดยนายมนูญ สร้อยพลอยซึ่งได้เล็งเห็นถึงทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างมากมาย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และวัด รวมถึงสถานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง รวมถึงมีผลผลิตทางเกษตรที่ขึ้นชื่อและดังไปทั่วโลก คือ ส้มโอ และผลผลิตทางการเกษตรที่เน้นการดูแลด้วยระบบอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเอาใจคนรักสุขภาพและรักครอบครัว จึงมีการหารือกันกับชุมชนทุกภาคส่วนว่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งส่งต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ถึงตรงยังมือผู้บริโภค

กิจกรรม

1. พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ แสดงถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สมัยก่อน 30-50 ปีที่แล้ว
2. สวนส้มโอคูณรัตนา ราชาแห่งสวนส้มโอที่ยังคงให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยคุณภาพของรสชาติส้มโอพันธ์ดี และของขึ้นชื่อในพื้นอีกอย่างที่พลาดไม่ได้
3. วัดทรงคนอง สถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุทธยาที่ควรค่าแก่การศึกษา โดยจุดเด่นของวัดนี้คือ หลวงพ่อโป๋หลุยพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ศักดิ์สิทธ์ ที่มักมีคนมากราบไหว้ขอพร
4. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชระบบอินทรีย์ เป็นที่ปลูกพืชในระบบอินทรีย์และมีผลผลิตที่ขึ้นชื่อของเกาะคือ ข้าวไรซ์เบอรี่
5. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน และได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เรียนรู้
6. บ้านสวน นวเศรษฐ มีความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าจะพัฒนาบ้านตัวเองให้เป็น knowledge center พื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่ไม่จำกัดสถานที่และเรื่องราว