วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม


ที่อยู่

125/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสานแหล่ง

คุณณารินทร์ ทองยี่สุ่น โทร 0811994683

จุดเด่น

เป็นระเบียงไม้ไผ่ 3 ชั้น ริมคลองแห่งประวัติศาสตร์หนองกร่าง/มีพักได้/มีเรือ/ร้านอาหาร

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม หรือ ไผ่ตอง “Pai-Tong-Group” เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่รักสุขภาพ ทำระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความน่าสนใจพร้อมทั้งสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งการเรียนรู้ไปในตัว เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและการบริหารงาน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสถานที่ริมน้ำคลองหนองกร่าง ซึ่งมีก่อไผ่และต้นกล้วยขึ้นอยู่โดยรอบ เป็นระเบียงไม้ไผ่ริมน้ำ มีเรือและเสื้อชูชีพสำหรับผู้มาใช้บริการได้สนุกและผ่อนคลาย และมีแหล่งเรียนรู้เครือข่ายต่างๆ ให้เข้าชมโดยเส้นทางจักรยาน และเส้นทางรถยนต์

กิจกรรม

การเก็บผลผลิตจากสวน 1.สถานที่ริมน้ำ คลองหนองกราง บรรยากาศร่มรื่น สงบ ปลอดภัย และกีฬาทางน้ำ
2. แปลงผักเกษตรอินทรีย์ อาหารจากผักอินทรีย์
3. เส้นทางจักรยานชมวิว
4. ไม่มีมลพิษทางอากาศ และเสียงเพราะเป็นพื้นที่สีเขียว