ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลท่าไม้รวก


ที่อยู่

หมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายณัฐกิจ กรีธาธร โทร 032458284

จุดเด่น

แปลงพืชเศรษฐกิจ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลท่าไม้รวก

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลท่าไม้รวก มีแปลงพืชเศรษฐกิจที่ปลูก เช่น สับปะรด มะนาว มะพร้าว รวมทั้งมันเทศ มีการปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก ต่างๆ เช่น แก้วมังกร ชมพู่เพชร กล้วย ฯลฯ มีแปลงปลูกข้าว ปลูกยางพารา มีฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และกังหันลมผลิตไฟฟ้า

กิจกรรม

1. สวนชมพู่เพชรแท้ ชมพู่เพชรเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรี มีรสชาติอร่อยหวานกรอบ ติดต่อโดยตรงที่ คุณผานิต ตันติสุขารมย์ โทร. 08-9924-5718
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีชุมแสง แปรรูปไวน์ชนิดต่างๆ เรียกว่า “ไทยฟรุตไวน์” ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมอยู่หลายชนิด เช่น ไวน์ชมพู่ ไวน์ทับทิม ไวน์กระชายดำ ฯลฯติดต่อโดยตรงได้ที่ น.ส.ปัทมา สถวิรวงศ์ โทร. 0-3241-6072 และ 08-9223-0861
3. สวนเกษตรอินทรีย์ สวนป่ามะฮอกกานี สวนเพชรรีสอร์ท เป็นการผสมผสานระหว่างสวนธรรมชาติแม่น้ำเพชรบุรี สวนป่ามะฮอกกานี และบ้านพักริมแม่น้ำเพชร สามารถล่องแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแคมป์ เพลิดเพลินกับผลไม้หลากหลายชนิด พร้อมทั้งมีที่พักที่ออกแบบให้กลลมกลืนกับธรรมชาติ ติดต่อ สวนเพชรรีสอร์ท โทร. 0-3245-8339
4.พระพุทธบาทเขาลูกช้าง