วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ


ที่อยู่

8 หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายธนวัฒน์ บุญพ่วง โทร 0882384893

จุดเด่น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเรียนรู้วิถีชีวิต สัมผัสธรรมชาติที่สดชื่น

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2553 ชาวบ้านได้ช่วยกันจัดตั้งธนาคารต้นไม้และร่วมมือกันในกลุ่มสมาชิกปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ป่าหายากเพื่อรักษาระบบนิเวศ ด้วยการแนะนำส่งเสริมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังจากนั้นได้ริเริ่มให้จัดการดูงานแบบพักในชุมชนขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มของการจัดการท่องเที่ยวแบบบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันงดงามของบ้านถ้ำเสือให้คงไว้เพื่อเยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีงามต่อไป

กิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ
เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
กิจกรรมรำวงย้อนยุค
ล่องเรือยางชมแม่น้ำเพชร
ขึ้นเขาพะเนินทุ่งชมทะเลหมอก เที่ยวน้ำตกป่าละอู
ล่องเรือเที่ยวเขื่อนแก่งกระจาน
ชมสวนผลไม้ปลอดสารพิษ