วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก


ที่อยู่

153 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายไพศาล ศรีเอี่ยมกูล โทร 0992128682

จุดเด่น

สวนเกษตรแม่ทองหยิบ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ วิถีชาวสวน วิถีคลองวิถีไทย

ประวัติความเป็นมา

สวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวกเป็นสวนเกษตรผสมผสาน พื้นที่สวนอยู่ติดกับคลองสะเดา และคลองตาหลวง ซึ่งมีเรือท่องเที่ยวผ่านตลอด ประกอบกับมีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในเส้นทางต้นแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทางสวนเกษตรแม่ทองหยิบมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการรวมตัวของคนในชุมชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ที่ช่วยกันดำเนินงานกิจการกลุ่ม ให้การต้อนรับ บริการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ

กิจกรรม

1. กิจกรรมการล่องเรือชมสวนชิมผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ฝรั่ง มะพร้าวน้ำหอม ชมพู่ มะม่วงอกร่อง กล้วย ละมุด และชมเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมรับประทานผลไม้สดๆจากสวน
2. เรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสาน และการปลูกต้นไม้กอดกันคือปลูกมะนาวและละมุดด้วยกัน
3. มีกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผลไม้ และการทำลูกชุบรูปผลไม้ต่างๆ